PROGRAMA FORMACIONS PROFESSIONALS 

 Formació de dansa dirigida a aquells alumnes que reuneixen les condicions necessàries per dedicar-se a la dansa en un futur. És una formació distingida de les classes regulars i en un espai independent amb un programa que se segueix segons el currículum de les proves d’accés dels conservatoris de dansa.

  • Els alumnes han de cursar obligatòriament totes les hores i assignatures del seu programa i es comprometen a una assistència total a classe.

  • Els alumnes que facin la formació professional també poden cursar altres assignatures optatives fóra de la formació com ara hip hop, commercial dance, acrobàcies i d’altres classes regulars , com a assignatures optatives.

  • Els alumnes que formen part d’aquesta formació són proposats per l’escola i necessiten tenir una preparació prèvia de les assignatures que cursen.

© 2023 by Trackdance.