HORARIS 2021/2022 

HORARIS COMPLETS CURS 2021-2022 ok_pages-to-jpg-0001.jpg
HORARIS COMPLETS CURS 2021-2022 ok_pages-to-jpg-0002.jpg

HORARIS PER DIES

CLASSES REGULARS

DILLUNS:

De 16-17H : 

 • Base tècnica ESO i Batx

 

De 17-18h :

 • Commercial Dance 2n/3r/4rt primària 

 • Iniciació a la dansa p5 

 • Ballet 1 (1r-2n-3r prim.)

De 18- 19h:

 • Commercial Dance 5è/6è Primària 

 • Ballet 3 ( 4rt-5è-6è)

 • Base tècnica (primària) 

De 19-20h:

 • Acrobàcies ( de 8 a 12 anys)

 • Base tècnica (Primària)

 • Commercial Dance ESO 

De 20-21h:

 • Acrobàcies (+12 anys)

 • Commercial dance (joves)

De 21-22h:

 •  Zumba adults 

DIMARTS:

De 17-18h :

 • Dansa contemporània (p5/1r/2n)

 • Iniciació a la dansa p4

 • Dansa contemporània inicial-intermig ( ESO i joves ) 

 

De 17'30- 18'30h:

 • Teles aèries ( 8 a 12 anys)

De 18 - 20h 

 •  Ballet i puntes ( ESO) 

De 18'30 a 20h 

 • Teles aèries ( + 12 anys) 

De 19 -20'30h:

 • Dansa contemporània intermig (ESO i joves )

De 20'30 - 21'30h:

 • Dansa contemporània adults 

 • Flamenco adults 

De 20:30 a 22h 

 • Teles aèries adults 

DIMECRES

De 16-17h :

 • Sexy Style ( + 12 anys)

De 17-18h:

 • Commercial dance p5/1r 

 • Ballet 1 (1r/2n/3r)

De 18 - 19h:

 • Ballet 3 (4rt/5è/6e) 

 • Commercial dance (2n/3r/4rt) 

 

De 19-20h:

 • Commercial Dance (5è/6è) 

 • Base tècnica ( primària) 

De 19'30 a 21h:

 • Dansa contemporània avançat (joves) 

De 20-21h:

 • Commercial Dance (ESO) 

De 21 a 22h: 

 • Commercial Dance adults

DIJOUS

De 17-18h:

 • Commercial Dance Grup Competició Babys 

 • Flamenco petits ( p5 a 3r prim)

 • Iniciació a la dansa p3 

De 18 - 19h:

 • Commercial dance (3r/4rt) 

De 18 - 19'30h 

 • Ballet i puntes ( ESO) 

De 19 a 20h:

 • Dansa contemporània (5è prim- 2n ESO.) 

19'30 a 20'30h

 • Flamenco i Sevillanes ( 4rt a ESO)

20'30 -  21'30h :

 • Preparació física ( joves)

 

21 a 22h:

 • Zumba adults 

DIVENDRES

De 16 -17h

 • Commercial Dance joves 

De 17- 18h:

 • Commercial Dance ESO 

De 18 - 19'30h:

 • Commercial Dance Grup competició Junior 

De 18 - 19h:

 • Base tècnica (5è/6è-ESO)

De 19'30h - 21h

 • Commercial Dance Competició Adults

CLASSES FORMACIONS PROFESSIONALS

GRUP E2 (3r-4rt prim.)

- DILLUNS:
De 17 - 18h Dansa clàssica
De 18 - 19h Dansa contemporània

- DIMECRES:
De 17 - 18:20h Dansa clàssica
De 18:20 a 19:20 dansa estilitzada 


- DIVENDRES:
De 17 - 18H Dansa contemporània
De 18 a 19h flamenco 


GRUP E3. ( 6è prim.- 2n ESO )
+ opció de fer optatives a part. 


- DILLUNS:
De 17 - 19h Dansa clàssica i puntes 

- DIMARTS:
De 17 - 19 Dansa clàssica i puntes 
De 19-20h Base tècnica 

- DIMECRES:
17 - 18'30H Dansa contemporània
18'30 - 19'30h Improvisació i creació 

- DIJOUS:
De 
17 - 18'30H Dansa contemporània 

GRUP Est. Prof.  (2n - 4rt ESO)
+ opció de fer optatives a part. 


- DILLUNS:
De 19 a 21h dansa clàssica i puntes 
De 19 a 20h Flamenc (línia dansa espanyola) 


- DIMARTS:
De 18'30 - 20h Dansa contemporània 
De 20 a 21:30h repertori dansa contemporània 


- DIMECRES:
De 19:20 a 21:15h (línia Dansa espanyola) 

- DIJOUS:
De 17 -19h Dansa clàssica i puntes
De 19 - 20'30h Dansa contemporània 

DIVENDRES:
De 17 - 18h Preparació física / pilates per ballarins 
De 18 a 19:30h improvisació i composició coreogràfica 


PROGRAMA ENTRENAMENT/PERFECCIONAMENT
+ opció de fer hores optatives 


- DILLUNS:
De 20- 21:30h Dansa contemporània 

- DIMARTS:
18'30 - 20h Dansa contemporània
20 - 21'30h Repertori Contemporani i Treball coreogràfic

- DIMECRES:
De 19:30 a 21h dansa contemporània


- DIJOUS:
19 - 21h Dansa clàssica i estiraments  

DIVENDRES:
De 17 a 18h Base tècnica o pilates per ballarins
De 18 a 19:30h Improvisació i creació