HORARIS 2020/2021 

CLASSES REGULARS

DILLUNS:

16-17H : 

- Base tècnica ESO i Batx

17-18h :

- Commercial Dance p5/1r/2n 

- Iniciació a la dansa p4 

- Ballet 1 (1r-2n-3r prim.)

 

18- 19h:

- Commercial Dance 4rt/5è/6è Prim.

- Ballet 2 ( 4rt-5è-6è)

19-20h:

- Acrobàcies ( de 8 a 12 anys)

- Base tècnica (Primària)

20-21h:

- Acrobàcies (de 12 a 14 anys)

- Commercial dance (joves)

21-22h:

- Acrobàcies (+ 14 anys)

- Dansa contemporània avançat (joves) 

- Flamenco adults 

- Zumba adults 

DIMARTS:

17-18h :

- Dansa contemporània (p5/1r/2n)

- Iniciació a la dansa p3 

- Ballet 1 (1r-2n-3r prim.)

 

18- 19h:

- Teles aèries ( 8 a 12 anys)

18 - 19'30h:

- Ballet i puntes ( Eso) 

19'15 - 20'45h:

- Teles aèries ( + 12 anys) 

19'30 -20'30h:

- Dansa contemporània (+ 12 anys)

20'30 - 21'30h:

- Dansa contemporània adults 

20'45 - 22'15:

- Teles aèries i straps adults 

DIMECRES

16-17h :

- Sexy Style ( + 12 anys)

 

17-18h:

- Commercial dance p5/1r/2n 

- Ballet 1 (1r/2n/3r)

18 - 19h:

- Ballet 2 (4rt/5è/6e) 

- Commercial dance (3r/4rt/5è) 

 

19-20h:

- Commercial Dance (5è/6è) 

19'30 a 21h:

- Dansa contemporània avançat (joves) 

20-21h:

- Commercial Dance (ESO) 

21 a 22h: 

-Commercial Dance adults

- Zumba Adults 

DIJOUS

17-18h:

- Commercial Dance Grup Competició Babys 

- Flamenco petits ( p5 a 3r prim)

- Iniciació a la dansa p5 

18 - 19h:

- Dansa contemporània petits ( 2n/3r/4rt) 

- Commercial dance (4rt/5è/6è) 

18 - 19'30h 

- Ballet i puntes ( Eso) 

19 a 20'30h:

-Dansa contemporània (4rt a 6è prim.) 

19'30 a 20'45h:

-Flamenco i Sevillanes ( 4rt a ESO)

20- 21h :

- Base tècnica ( joves) 

DIVENDRES

16 -17h

- Commercial Dance joves 

17- 18h:

- Commercial Dance ESO 

18 - 19'30h:

- Commercial Dance Grup competició Infantil 

18 - 19h:

- Base tècnica (6è-ESO)

19'30h - 21h

- Commercial Dance Competició Adults

CLASSES FORMACIONS PRE-PROFESSIONALS

GRUP E1 (2n-4rt prim.)

- DILLUNS:

17 - 18h Dansa clàssica

18 - 19h Dansa contemporània

- DIMECRES:

17 - 18h Dansa clàssica

- DIVENDRES:

17 - 18H Flamenc 

Comunes GRUP E2 (4rt. 6è prim. ) + optatives 

- DILLUNS:

17 - 18'30h Dansa clàssica

- DIMARTS:

17 - 18'30h Dansa clàssica

19-20h Base tècnica 

- DIMECRES:

17 - 18'30H Dansa contemporània

18'30 - 19'30h Improvisació i creació 

Comunes GRUP E3 (6È-3r ESO) + optatives (línia clàssic, contemporani i espanyol)

- DILLUNS:

19 - 20'30h Dansa contemporània/ Dansa espanyola 

- DIMARTS:

17 - 18'30h Dansa contemporània

18'30 - 20'30h Dansa clàssica i puntes 

- DIMECRES:

18-19h Dansa estilitzada

19 - 20h Escola Bolera

- DIJOUS:

17 -19h Dansa clàssica i puntes

19 - 20h Base tècnica

DIVENDRES:

17 - 18'30h Improvisació i creació 

Comunes GRUP Est.Professionals (ESO i Batx) + hores optatives 

- DILLUNS:

19 - 21h Dansa clàssica i puntes

- DIMARTS:

18'30 - 20h Dansa contemporània

20 - 21'30h Repertori Contemporani i Treball coreogràfic

- DIJOUS:

17'30 -19h Dansa contemporània

19 - 21h Dansa clàssica i puntes 

DIVENDRES:

17 '15 - 18'15h Base tècnica o pilates per ballarins

18'30 - 20'30h Improvisació i creació 

© 2023 by Trackdance.