INSTAL·LACIONS 

L’escola de dansa Trackdance disposa de dos edificis amb 5 aules de dansa. 

-ESCOLA CENTRAL , on es realitzen totes les classes regulars de totes les disciplines: 

  • Vestuaris amb dutxes i lavabos

  • Tres sales de dansa que sumen un total de 270 metres quadrats, amb barres de ballet fixes i mòbils, miralls, i terra de linòleum flotant i/o parquet.

  •  Sala de massatges

  • Sala d’espera i/o deures i jocs.

-ESPAI ANNEX , destinat a les formacions professionals de dansa clàssica, contemporània i espanyola: 

  •  Vestuaris amb dutxes i lavabos

  • Dues aules de dansa amb un total de 160 metres quadrats, condicionades amb barres fixes i mòbils, miralls i terra de linòleum flotant 

© 2023 by Trackdance.