top of page

FORMACIONS PRE-PROFESSIONALS DE DANSA 

 Formació de dansa dirigida a aquells alumnes que reuneixen les condicions necessàries per dedicar-se a la dansa en un futur. És una formació distingida de les classes regulars i en un espai independent amb un programa que se segueix segons el currículum de les proves d’accés dels conservatoris de dansa.

  • Els alumnes han de cursar obligatòriament totes les hores i assignatures del seu programa i es comprometen a una assistència total a classe.

  • Els alumnes que facin la formació professional també poden cursar altres assignatures optatives fóra de la formació com ara hip hop, commercial dance, acrobàcies i d’altres classes regulars , com a assignatures optatives.

  • Els alumnes que formen part d’aquesta formació són proposats per l’escola i necessiten tenir una preparació prèvia de les assignatures que cursen.

5 PROGRAMES DIFERENCIATS PER EDATS I NIVELLS. CONEIX EN DETALL CADASCUN DELS PROGRAMES! 

INFORMACIÓ CURS 2022-2023

Clicant a + INFO de cadascun dels programes trobaràs tota la informació detallada sobre a qui va dirigit cada curs, disciplines, professors, hores, convalidació de matèries a ESO i Batx, formulari d'accés... 

E2 FOTO PORTADA.png
EST PROF FOTO PORTADA.png
E3 FOTO PORTADA.png
PERFECCIONAMENT FOTO PORTADA.png
bottom of page